Poniżej załączamy pliki pdf zawierające decyzje organów administracyjnych dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Decyzja na transport:

https://www.csd-eco.pl/wp-content/uploads/2017/08/decyzja-zezwolenie-transport-10-08-2017-1.pdf

Decyzja na zbieranie odpadów:

https://www.csd-eco.pl/wp-content/uploads/2017/09/DECYZJA-Zbieranie-odpadów-STAROSTWO-PABIANICE.pdf