KAMPANIA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA 2022

STRONA W PRZEBUDOWIE

Od października 2022 roku Firma CSD-ECO Sp. z o.o. rozpoczęła w ramach projektu ECO-AEROZOL kampanię społeczno-edukacyjną. Ma ona na celu podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie płyną z nieprawidłowego wyrzucania i składowania opakowań aerozolowych. Akcja polega na zbieraniu opakowań po zużytych aerozolach od indywidualnych użytkowników. Nawiązaliśmy współpracę z licznymi sklepami, szkołami i innymi instytucjami na zasadzie umieszczenia za ich zgodą, na ich terenie, kartonowych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę tych odpadów.

Serdecznie dziękujemy Wszystkich Firmom i Instytucjom za umożliwienie przeprowadzenia kampanii, a tym samym każdemu, kto wrzucił pojemnik aerozolowy i przyczynił się do zmniejszenia szkodliwego ich wpływu na nasze środowisko.

Szukaj koszy na zużyte aerozole u naszych proekologicznych partnerów: