Etyka w biznesie

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu z Caux opublikowane w 1994r.

ZASADY CAUX

 

Preambuła

Zasady opierają się na dwóch ideałach etycznych: japońskim kyosei (symbioza) i europejskim poszanowaniu godności człowieka.

Zasady ogólne

1. Odpowiedzialność w prowadzeniu działalności gospodarczej:
od odpowiedzialności wobec akcjonariuszy ku odpowiedzialności wobec interesariuszy.
2. Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie biznesu;
ku innowacjom, sprawiedliwości i wspólnocie światowej.
3. Postępowanie w biznesie: wyjście poza literę prawa ku duchowi zaufania.
4. Poszanowanie reguł prawnych.
5. Wspieranie wielostronnej wymiany handlowej.
6. Szacunek dla środowiska naturalnego.
7. Unikanie działań sprzecznych z prawem.