Promujemy

Umówmy się na Polskę

23.05.2023

Wszystkim zainteresowanym przyszłością naszego Kraju, gorąco polecam i zachęcam do lektury książki:

„Umówmy się na Polskę” (Wydawnictwo Znak 2023)

Jest ona efektem sześciu lat pracy „zespołu ponad 130 członków i członkiń stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej (w skrócie IUS) – naukowców, działaczy społecznych, samorządowców i przedsiębiorców reprezentujących poglądy polityczne od lewicy i liberałów przez chadecję po konserwatywną prawicę” (tamże s. 22).

To ciekawie przemyślana propozycja demokratycznych zmian ustrojowych Rzeczpospolitej w duchu „umowy o podziale władzy”, zakładającej znacznie głębsze włączenie samorządów, szczególnie wojewódzkich i gminnych, w mechanizmy rządzenia krajem.

Książce przyświeca – jak sądzę bardzo silnie idea – że jesteśmy – w tym naszym pięknym Kraju, nad Odrą, Wisłą, Nysą i Wartą – różni, ale chcemy i możemy żyć w duchu umowy, a nie dominacji, zgody, a nie wojny polsko-polskiej.

Na domiar dobrego, książka napisana jest przystępnym i klarownym językiem, wsparta logiczną, przemyślaną argumentacją oraz hołduje obiektywizmowi, więc zdaje się z założenia odcinać od jednostronnych ideologii.

Serdecznie polecam.

Z poważaniem
dr Anna Fligel

 

Przeczytaj "Umówmy się na Polskę" (nowaumowa.pl)

Problemy Ekorozwoju 1/2023

Problems of Sustainable Development

15.05.2023

 

Ze względu na wartości, jakie wyznajemy i rodzaj działalności, jaką prowadzimy polecamy zapoznać się z artykułami pisma „Problemy Ekorozwoju”. Dotykają one tematu Zrównoważonego Rozwoju tak istotnego w obecnych czasach dla prawidłowego rozwoju ludzkości pod względem społecznym, ekonomicznym oraz ekologicznym.

Szczególnie zachęcamy do przeczytania artykułu pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej opinii społecznej”, w którym autor tekstu przeanalizował wyniki badań Międzynarodowego Programu Badań Społecznych Środowisko 2022. Według opracowanych odpowiedzi respondentów najważniejszymi kwestiami są zdrowie, ekonomia oraz środowisko naturalne, a najczęściej wskazywanymi problemami środowiskowymi są m.in. zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. W artykule poruszono również temat rozwoju gospodarczego, który dla większości badanych jest konieczny dla poprawy stanu środowiska.

Przeczytaj "Problemy Ekorozwoju 1/2023"

Problemy Ekorozwoju 2/2022

Problems of Sustainable Development

7.05.2023

 

Pogarszający się stan środowiska naturalnego zmusza nas wszystkich do znalezienia i wdrożenia rozwiązań powodujących jego poprawę lub chociaż zatrzymanie jego degradacji. Jednym ze sposobów jest wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym pozwalającej na racjonalne wykorzystywanie zasobów i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wywołanego wytwarzaniem produktów, które z założenia powinny być zdatne do użytku najdłużej, jak to możliwe. 

W artykule pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym jako model osiągania zrównoważonego rozwoju” zwrócono uwagę na trzy procesy, na które należy zwrócić szczególną uwagę tj. efektywne wykorzystanie materiałów, przedłużenie żywotności produktów oraz wykorzystanie produktów. W tym aspekcie przeanalizowano pomocne modele biznesowe oraz światowe możliwości i doświadczenia w dziedzinie utylizacji odpadów.

Przeczytaj "Problemy Ekorozwoju 2/2022"