Promujemy

Raport roczny FEA 2023

FEA 2023 Annual Report

20.10.2023

 

We wrześniu 2023 roku Europejska Federacja Aerozolowa opublikowała coroczny raport podsumowujący działania organizacji. Oprócz istotnych informacji dotyczących federacji przedstawiono szczegółowe dane na temat wielkości produkcji pojemników aerozolowych w Europie, a także porównano procentowy udział w wytworzeniu aerozoli w wybranych krajach. Interesującą statystykę stanowi graficzne zestawienie światowej produkcji w latach 2012 i 2022, w którym wzięto pod uwagę największych wytwórców tj. USA, Europę, Chiny, a także tych mniejszych, którymi są m.in. Południowa Afryka, Tajlandia i Australia.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem FEA.

Zapoznaj się z raportem

Umówmy się na Polskę

23.05.2023

Wszystkim zainteresowanym przyszłością naszego Kraju, gorąco polecam i zachęcam do lektury książki:

„Umówmy się na Polskę” (Wydawnictwo Znak 2023)

Jest ona efektem sześciu lat pracy „zespołu ponad 130 członków i członkiń stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej (w skrócie IUS) – naukowców, działaczy społecznych, samorządowców i przedsiębiorców reprezentujących poglądy polityczne od lewicy i liberałów przez chadecję po konserwatywną prawicę” (tamże s. 22).

To ciekawie przemyślana propozycja demokratycznych zmian ustrojowych Rzeczpospolitej w duchu „umowy o podziale władzy”, zakładającej znacznie głębsze włączenie samorządów, szczególnie wojewódzkich i gminnych, w mechanizmy rządzenia krajem.

Książce przyświeca – jak sądzę bardzo silnie idea – że jesteśmy – w tym naszym pięknym Kraju, nad Odrą, Wisłą, Nysą i Wartą – różni, ale chcemy i możemy żyć w duchu umowy, a nie dominacji, zgody, a nie wojny polsko-polskiej.

Na domiar dobrego, książka napisana jest przystępnym i klarownym językiem, wsparta logiczną, przemyślaną argumentacją oraz hołduje obiektywizmowi, więc zdaje się z założenia odcinać od jednostronnych ideologii.

Serdecznie polecam.

Z poważaniem
dr Anna Fligel

 

Przeczytaj "Umówmy się na Polskę" (nowaumowa.pl)

Problemy Ekorozwoju 1/2023

Problems of Sustainable Development

15.05.2023

 

Ze względu na wartości, jakie wyznajemy i rodzaj działalności, jaką prowadzimy polecamy zapoznać się z artykułami pisma „Problemy Ekorozwoju”. Dotykają one tematu Zrównoważonego Rozwoju tak istotnego w obecnych czasach dla prawidłowego rozwoju ludzkości pod względem społecznym, ekonomicznym oraz ekologicznym.

Szczególnie zachęcamy do przeczytania artykułu pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej opinii społecznej”, w którym autor tekstu przeanalizował wyniki badań Międzynarodowego Programu Badań Społecznych Środowisko 2022. Według opracowanych odpowiedzi respondentów najważniejszymi kwestiami są zdrowie, ekonomia oraz środowisko naturalne, a najczęściej wskazywanymi problemami środowiskowymi są m.in. zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. W artykule poruszono również temat rozwoju gospodarczego, który dla większości badanych jest konieczny dla poprawy stanu środowiska.

Przeczytaj "Problemy Ekorozwoju 1/2023"

Problemy Ekorozwoju 2/2022

Problems of Sustainable Development

7.05.2023

 

Pogarszający się stan środowiska naturalnego zmusza nas wszystkich do znalezienia i wdrożenia rozwiązań powodujących jego poprawę lub chociaż zatrzymanie jego degradacji. Jednym ze sposobów jest wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym pozwalającej na racjonalne wykorzystywanie zasobów i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wywołanego wytwarzaniem produktów, które z założenia powinny być zdatne do użytku najdłużej, jak to możliwe. 

W artykule pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym jako model osiągania zrównoważonego rozwoju” zwrócono uwagę na trzy procesy, na które należy zwrócić szczególną uwagę tj. efektywne wykorzystanie materiałów, przedłużenie żywotności produktów oraz wykorzystanie produktów. W tym aspekcie przeanalizowano pomocne modele biznesowe oraz światowe możliwości i doświadczenia w dziedzinie utylizacji odpadów.

Przeczytaj "Problemy Ekorozwoju 2/2022"