Informacje o projekcie

ECO-AEROZOL. Opracowanie w ramach B+R innowacyjnej linii prototypowej do kompleksowego odzysku pojemników ciśnieniowych i neutralizacji gazów roboczych.

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2023

        Szeroko stosowane opakowania aerozolowe są jednym z poważniejszych wyzwań w dziedzinie zagrożeń środowiska naturalnego ze względu na zawartość szeregu lotnych, ciekłych oraz stałych substancji. Stąd istnieje silna potrzeba ich recyklingu oraz odzysku powstałego odpadu w postaci częściowo opróżnionego pojemnika. Według Europejskiej Fundacji Aerozolowej (FEA), Europa jest największym producentem wyrobów w pojemnikach ciśnieniowych. Za raportem FEA za 2015 r. (jak i w latach poprzednich), jest to ilość powyżej 5,5 miliarda opakowań rocznie. Polska w latach 2011 – 2014 wytworzyła ponad 110 milionów szt. rocznie, co daje 8 pozycję wśród producentów w Europie. Odzysk materiałów z opakowań jest niewielki. W Polsce sięga 8,4% w relacji do ilości materiałów zużytych w produkcji tych opakowań. Przyczyną jest złożona budowa pojemników z użyciem wielu różnych materiałów. Ponadto, pojemniki wypełniane są produktem do rozpylenia i gazem roboczym, którego rolą jest ciśnieniowe opróżnianie produktu. Najczęściej stosowane gazy robocze to gazy palne szkodliwe dla środowiska.

Wychodząc na przeciw zagrożeniom powodowanym wykorzystywaniem pojemników aerozolowych firma CSD-ECO  w grudniu 2018 roku rozpoczęła realizację projektu ECO-AEROZOL. Jego celem jest stworzenie nowatorskiej prototypowej linii technologii w pełni bezpiecznego dla środowiska odzysku opakowań ciśnieniowych z kontrolowanym uwalnianiem gazów roboczych przy użyciu polskiej myśli naukowej. Cel ten zostanie osiągnięty w oparciu o ścisłą współpracę Wnioskodawcy/Głównego realizatora projektu CSD-ECO.

Głównym celem prototypowej linii technologii odzysku będzie odzysk surowcowy, co w pełni gwarantuje sukces ekonomiczny projektu po jego wdrożeniu.

W 2017 roku projekt zajął 1. miejsce w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 utworzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.