Kampania społeczno-edukacyjna

ECO-AEROZOL. Opracowanie w ramach B+R innowacyjnej linii prototypowej do kompleksowego odzysku pojemników ciśnieniowych i neutralizacji gazów roboczych.
Kampania zakończona

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023

          W ostatnim kwartale 2022 roku roku Firma CSD-ECO Sp. z o.o. przeprowadziła kampanię społeczno-edukacyjną w ramach projektu ECO-AEROZOL. Miała ona na celu podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie płyną z nieprawidłowego wyrzucania i składowania opakowań aerozolowych. Akcja polegała na zbieraniu opakowań po zużytych aerozolach od indywidualnych użytkowników. Nawiązaliśmy współpracę z licznymi sklepami, szkołami i innymi instytucjami na zasadzie umieszczenia za ich zgodą, na ich terenie, kartonowych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę tych odpadów.

          Serdecznie dziękujemy wszystkim Firmom i Instytucjom za umożliwienie przeprowadzenia kampanii, a tym samym każdemu, kto wrzucił pojemnik aerozolowy i przyczynił się do zmniejszenia ich szkodliwego wpływu na nasze środowisko.

 

Do naszej kampanii przyłączyli się: